Från årsmötet 2018

Den 25 februari i samband med familjedagen hade TFRK årsmöte. Ett gäng glada medlemmar deltog och passade samtidigt på att få fika innan eller efter sin ridlektion. På mötet valdes en ny styrelse och vi tackade av Ann-Sophie Mandorsson som efter flera års gediget engagemang i styrelsen nu ville kliva av. Tack Ann-Sophie för den tid och arbete du lagt ner i styrelsen! Ett stort tack riktades också till Jonna Persson som avgick som ungdomsledamot i styrelsen och Helena Leijon för arbete i valberedningen!

Under mötet redovisades bland annat också klubbens ekonomi och verksamhetsberättelse från 2017. Vill du veta vad klubben arbetade med under föregående år finns verksamhetsberättelsen här på hemsidan under fliken ”Styrelse” – ”Årsmöten”.

Styrelsen välkomnar också synpunkter och förslag på aktiviteter till detta år. Har du några idéer eller vill engagera dig är du alltid välkommen att kontakta styrelsen! Kontaktuppgifter finns under ”Kontakter” här på hemsidan!

Mötesdeltagarna droppar in och tar sig fika.
Dagordning
Några av mötesdeltagarna har tagit plats!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.