Ungdomssektionen

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen (US) anordnar aktiviteter för klubbens juniorer. Det kan vara alltifrån filmkvällar till läger av alla slag. Du som är junior får gärna ta kontakt med Ungdomssektionen om du har förslag på aktiviteter som de kan anordna eller om du själv vill vara med hålla i en rolig aktivitet.

Ungdomssektionens mål
Ungdomssektionen har som mål att skapa en gemenskap i stallet och mellan juniorer i de olika ridgrupperna så att alla kan känna sig välkomna. De kommer att försöka anordna så många roliga aktiviteter som möjligt och vill ha mer aktiva ungdomar i klubben!

Tunarps Fältrittklubbs Ungdomssektion 2019/2020
Ordförande: Ida Ahlgren
Vice ordförande: Jonna Persson
Kassör: Jonna Persson
Sekreterare: Ester Björk
Ledamot: Adelina Klasson
Ledamot: Vera Lind
Suppleant: Izabell Lindstedt