Årsmöte 24/2-2024

Dagordning Årsmöte för Tunarps Fältrittklubb, TFRK
Plats: Klubblokalen på Tunarp
Tid: 240224 15.30
Antal Närvarande: 9 st, plus ungdomsföreningen
Antal Närvarande röstberättigade: 9 st

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Val av justeringsperson och rösträknare
§6 Godkännande av dagordning
§7 Fastställande av utlysning om årsmöte
§8 Verksamhetsberättelse
§9 Förvaltningsberättelse
§10 Revisionsberättelse
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Fastställande av medlemsavgift för 2025
§13 Val av styrelse
§14 Val av valberedning
§15 Ungdomsrepresentant
§16 Val av revisor
§17 Inkomna motioner
§18 Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.