Styrelse

Tunarps Fältrittklubbs Styrelse 2018/2019
Ordförande: Erik Svensson
Vice ordförande: Jenny Karlsson
Kassör: Erica Persson
Sekreterare: Viktoria Wulf Lindelöv
Ledamot: Josefin Claesson
Ledamot: Vakant
Suppleant 1: Vakant
Suppleant 2: Vakant
Ungdomsledamot: Ida Ahlgren

Adjungerad ledamot: Viktoria Wulf Lindelöv

Valberedning 2018/2019
Maria Gillek och Lisbeth Karltorp