Styrelse

Tunarps Fältrittklubbs Styrelse 2021/2022
Ordförande: Maria Gillek
Vice ordförande: Sara Thieme
Kassör: Linda Rejnholdsson
Sekreterare: Elin Aspång
Ledamot: Gabriella Franzén
Ledamot: Jennica Ekberg
Suppleant 1: Linda Helgstedt
Suppleant 2: Frida Engkvist

Suppleant 3: Anna Mellqvist Delfsma

Ungdomsledamot:

Valberedning 2021/2022
Ida Jönsson och Rebecca Klintberg