Styrelse

Tunarps Fältrittklubbs Styrelse 2019/2020
Ordförande: Erik Svensson
Vice ordförande: Gabriella Franzén
Kassör: Erica Persson
Sekreterare: Viktoria Wulff Lindelöv
Ledamot: Elin Aspång
Ledamot: Ulrika Granevik
Suppleant 1: Vakant
Suppleant 2: Vakant
Ungdomsledamot: Ida Ahlgren

Valberedning 2019/2020
Maria Gillek och Lisbeth Karltorp