Ridskolan

Tunarps ridskola
Ridskolan drivs av Tunarps Säteri AB på uppdrag av Tunarps Fältrittklubb. Alla ryttare på ridskolan är även medlemmar i Tunarps Fältrittklubb. TFRK köper in ridlektionerna av Tunarps Säteri och anordnar dessutom aktiviteter såsom tävlingar, kurser, lovaktiviteter och hästskötardagar. Tillsammans skapar vi en ridskola med hög kvalitet och där det är roligt att rida!

För mer information om Tunarps ridskola besök www.tunarp.se!