Årsmöte och ny styrelse

Den 23 februari höll TFRK Årsmöte för sina medlemmar. Ordförande Ida Karltorp gick igenom föreningens verksamhet under föregående år och man kan konstatera att det hänt väldigt mycket! Många roliga klubbaktiviteter har anordnats under året, inte minst tack vare föreningens fantastiska Ungdomssektion. Styrelsen säger stort tack till alla som engagerat sig i föreningens aktiviteter!

En ny styrelse röstades också fram under mötet. Ida Karltorp och Eve-Lott Davidsson sitter kvar på sina poster som ordförande respektive kassör. Ny sekreterare blir Helén Davidsson och styrelsen får inte mindre än tre nya ledamöter – Ulrika Ohlsson, Lotta Håkansson och Erik Svensson. Douglas Rosell ersätter Amanda Rosell som ledamot och Lisbeth Karltorp och Birgitta Johansson tackar för sin tid i styrelsen. Ny Ungdomsrepresentant blir Sarah Augustsson och Amanda Syrén-Kronqvist och Moa Mossberg kommer vara suppleanter i styrelsen. Den nya styrelsen laddar inför vårterminen och ser fram emot ännu ett händelserikt år på Tunarp!

Styrelsen 2013/2014