Årsmöte 19 februari

Under TFRKs Årsmöte den 19 februari presenterades föreningens verksamhet för året som gått och styrelsen passade även på att blicka framåt mot kommande utmaningar. Den nya styrelsen röstades också fram under mötet. Ida Karltorp valdes om som ordförande och Lisbeth Karltorp, Eve-Lott Davidsson och Birgitta Johansson satt kvar på sina poster som sekreterare respektive kassör och övrig ledamot. Nya ledamöter blev Amanda Rosell och Helén Davidsson (tidigare Ungdomsledamot) och Amanda Syrén-Kronqvist blev ny Ungdomsledamot. Hela styrelsen finns presenterad här på hemsidan under ”Styrelsen”. Den nya styrelsen ser fram emot ett innehållsrikt och spännande år och uppmuntrar alla medlemmar att höra av sig med idéer och synpunkter!