Nya styrelsen 2011/2012

På årsmötet den 27:e februari röstades Tunarps Fältrittklubbs nya styrelse fram. Till nya ordförande valdes Ida Karltorp, Lisbeth Karltorp blev ny sekreterare och Eve-Lott Davidsson valdes om på sin post som kassör. Birgitta Johansson valdes in som övrig ledamot och Madeléne Magnusson och Anette Elf sitter kvar på sina poster som ledamöter. Som suppleanter valdes Helena Leijon och Amanda Syrén-Kronqvist. Ny ungdomsrepresentant blev Helén Davidsson och Amanda Karltorp valdes som suppleant på den posten.

TFRKs Styrelse 2011/2012

Tunarps Fältrittklubbs nya styrelse:
Översta raden från vänster: Helén Davidsson, Madeléne Magnusson, Birgitta Johansson, Eve-Lott Davidsson och Anette Elf
Nedersta raden från vänster: Amanda Karltorp, Lisbeth Karltorp, Ida Karltorp och Helena Leijon