Ridskolan

Tunarps ridskola

Ridskolans verksamhet drivs i samarbete med Tunarps Säteri AB. Tillsammans skapar vi en ridskola för både små och stora ryttare! Medlemskap i Tunarps Fältrittklubb är obligatoriskt för alla ridskolans ryttare. Medlemskapet i klubben innebär bland annat att du som ryttare är försäkrad när du rider lektion, får delta i aktiviteter som anordnas av klubben, får låna klubbens säkerhetsvästar och får tidningen Häst & Ryttare. Klubben bidrar också till utbildning av våra ungdomsledare och ridlärare. Medlemsavgiften betalas tillsammans med ridavgiften i början av vårterminen. Ryttare som börjar rida senare under vår- och höstterminen kan betala in medlemsavgiften då. Kostnaden för medlemskap är 330 kr för junior, 380 kr för senior och 750 kr för familj och sätts in i på klubbens bankgiro 516-7572. Naturligtvis går det fint att vara medlem i TFRK utan att rida på ridskolan.

För mer information om Tunarps ridskola besök www.tunarp.se!