Kallelse årsmöte

Samtliga medlemmar i Tunarps fältrittklubb kallas härmed till årsmöte (med semlefika)!

Tid: Söndagen den 24 februari klockan 18.00
Plats: Klubblokalen i ridhuset på Tunarp
Anmälan: Senast den 20 februari. På anslag i stallet, Facebook eller via e-post (info@tunarpsfaltrittklubb.se)

Dagordning kommer att finnas tillgänglig här på hemsidan senast 10 dagar innan mötet. Viktiga punkter är bland annat nyval till styrelsen (efter förberett och framtaget förslag från valberedningen) och behov av höjning av medlemsavgiften. Som medlem har du rösträtt och yttranderätt på klubbens årsmöte.

Det kommer tyvärr inte att bli någon familjedag den här dagen (som har annonserats tidigare).

Dagordning årsmöte 2019

VARMT VÄLKOMNA!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.